Distriktet

Sverok är indelat i 12 distrikt där Norrbotten är det nordligaste. Distriktet leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsens främsta ansvar är att verkställa de beslut som fattats på årsmötet samt att driva spelhobbyn framåt i distriktet. Utöver detta är distriktets uppgift att skapa bättre och fler möjligheter för sina föreningar och medlemmar.

NLL_2rad

En av våra grundläggande uppgifter är att vara en knutpunkt mellan människor som är intresserade av spelhobbyn inom vårt län och hela landet. Utöver det vill vi göra mycket mer för föreningarna inom länet för att de lättare ska kunna genomföra sin verksamhet utifrån deras villkor och på deras sätt.

Vi tror att alla kan tillföra något! Är du intresserad av att vara med och själv påverka spelhobbyns framtid? Tveka inte!

Kontakta oss på styrelsen@norrbotten.sverok.se

Viktiga samarbetspartners

Norrbottens Landsting – vår huvudfinansiär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *