Förtroendevalda 2019

Styrelsen

Alexandra Appleby Hjortswang, ordförande
Sanna Hedlund, kassör
Oskar Vikström, sekreterare
Arvid Ryhdal, ledamot

Revisor

Lloyd Baltz

Valberedning

Erland Nylund och Martiina Novossad