Förtroendevalda 2017

Styrelsen

Ordförande: Daniel Sundberg

Kassör: Peter Orrmalm

Vice Ordförande: Andreas Palm

Sekreterare: Arvid Englund

Ledamöter

Christoffer Lundberg
Jens Sundqvist
Johnny Matinlompolo

Valberedning

Patrik Hjelte

Marcus Karlsson

Markus Bäckebo

Revisor

Bertil Hedman

Regional Föreningskonsulent

Oskar Vikström