Distriktet leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsens främsta ansvar är att verkställa de beslut som fattats på årsmötet samt att driva distriktet framåt i spelhobbyns anda. Utöver detta är distriktets uppgift att skapa bättre och fler möjligheter för sina föreningar och medlemmar. Distriktet har under år 2016 hjälp av en Regional Föreningskonsulent, Oskar Vikström, som jobbar heltid. Vi andra jobbar så mycket som vi orkar och hinner. Blir vi fler som engagerar sig får vi mera gjort. 😉

NLL_2rad

Vi tror att en av våra grundläggande uppgifter är att vara en knutpunkt mellan människor som är intresserade av spelhobbyn inom vårt län och hela landet. Utöver det vill vi göra mycket mera för föreningarna inom länet för att de lättare ska kunna genomföra sina verksamheter utifrån deras villkor och på deras sätt.

Vi tror att alla kan tillföra något! Är du intresserad av att vara med och själv påverka spelhobbyns framtid? Tveka inte!

Kontakta oss på info(_at_)norrbotten.sverok.se

Viktiga samarbetspartners

Norrbottens Landsting – vår huvudfinansiär